fredag 30. januar 2015

Manipulering

Vi fikk en oppgave for en uke siden der vi måtte ta to bilder. Et bilde av oss selv, og et bilde av noe som vi f.eks skulle komme ut av eller dukke opp i. Jeg valgte da å komme ut av et av bossene på skolen. Så etter bildene var tatt tok jeg dem inn på photoshop for å redigere dem. Etter masse prøving og konsentrasjon ble resultatet slik:


fredag 16. januar 2015

Kalenderoppgave: Januar

Den siste oppgaven vi fikk dette halvåret var å lage en kalender. Hva bildene skulle være av og hvordan kalenderen skulle se ut, var helt opp til hver enkelt elev. Jeg valgte bilder av forskjellige dyr, for så å redigere bildene slikt at det ble svart/hvitt. Slik ble resultatet for januar:


Koldtnål

Etter vi ble ferdige med koldtnål, fikk vi trykket bildet vi hadde laget. jeg trykket flerer ganger, men byttet farger etter hver gang slik at jeg kunne se hvordan bildet ble. Her er to av trykkene jeg valgte å legge ut: